Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Realizowane projekty


Ministerstwo Sportu
i Turystyki

"Zimowy pomysł na sport"

Kapitał Ludzki

WUP

UE i EFS

Projekt "Hipoterapia i Halliwick - sprawdzone formy rewalidacji i rehabilitacji"
realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sanoku
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.