Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

 

 

CRAS

Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Realizowane projekty


Kapitał Ludzki

UE i EFS

CRAS

Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sanoku
realizują projekt "Ja też potrafię"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.