PDF 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sanoku to placówka, która kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem,
w następujących typach szkół:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Prowadzimy również zajęcia w ramach Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Ponadto dzieci młodsze objęte są Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju i Przygotowaniem Przedszkolnym.

Ośrodek dysponuje internatem dla uczniów zamiejscowych.

 

Oto cele jakimi się kierujemy:

 • Wszechstronny rozwój wychowanków w możliwie jak najszerszym zakresie przy wykorzystaniu specjalnych metod dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przygotowanie do przyszłego samodzielnego życia w zintegrowanym społeczeństwie.
 • Tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zdrowotnych i bytowo-materialnych dla prawidłowego procesu rozwoju wychowanków.
 • Organizacja właściwego procesu rewalidacji dzieci
  i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, resocjalizacyjna
  oraz rehabilitacyjna.
 • Świadczenie pomocy materialnej najbardziej potrzebującym wychowankom.
 • Współpraca z rodzicami oraz prawnymi opiekunami w zakresie nauczania i wychowania.
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe