Lokalizacja Ośrodka

Nasza Szkoła mieści się w dwóch budynkach:

 

38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 34
tel. +48 13 4631980

 

Sekretariat

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 10

tel. +48 13 4630925

 

Wicedyrektor Szkoły - mgr Anna Ciuk

Dyrektor Ośrodka - mgr Robert Dudek

 

Szkoła Podstawowa nr 5 Oddział "0" i Oddział Przedszkolny
Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze
Internat

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe