Lokalizacja Ośrodka PDF 

 

Nasza Szkoła mieści się w dwóch budynkach:

38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 34
tel. +48 13 4631980

Wicedyrektor Szkoły - mgr Anna Ciuk
Sekretariat

Szkoła Podstawowa nr 5
Gimnazjum nr 5
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 10
tel. +48 13 4630925

Dyrektor Ośrodka - mgr Robert Dudek

Szkoła Podstawowa nr 5 Oddział "0" i Oddział Przedszkolny
Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze
Internat

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe