Szkolny Konkurs Czytelniczy PDF 

W dniu 03.04.2019r. w naszym Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy zorganizowany przez nauczycielki: Annę Kopacką i Annę Zanik-Gorczyńską. W zmaganiach konkursowych udział wzięli chętni uczniowie z klas: VII, VIII Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum, I, II, III Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy rywalizowali w pięciu drużynach po cztery osoby w każdej. Rozwiązywali zadania konkursowe opracowane w oparciu o książkę pt. „Dla małych i dużych-wiersze o wiośnie”. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie, utrwalenia lub poznania podstawowych wiadomości na temat budowy wiersza oraz  poćwiczenia umiejętności: układania wyrazów z rozsypanki literowej i sylabowej, układania obrazka z pociętych elementów, wyszukiwania w wierszu potrzebnych informacji, redagowania ustnej odpowiedzi na pytania, wskazania jako odpowiedź właściwego piktogramu, współpracy w grupie, czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem. Uczestnicy konkursu z zaciekawieniem wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną opracowaną do piosenki Marka Grechuty pt. „Wiosna ach to ty”. Na zakończenie konkursu Pani wicedyrektor Anna Ciuk i Pani wicedyrektor  Dorota Zoszak pogratulowały wszystkim uczestnikom  i wręczyły poszczególnym klasom dyplomy a organizatorki konkursu rozdały słodycze oraz nagrody rzeczowe w postaci zeszytów i flamastrów.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe