Moje miasto w obiektywie-wczoraj i dziś PDF 

W dniu 13.06.2018 odbyło się podsumowanie edukacyjnego projektu gimnazjalnego pt.”Moje miasto w obiektywie-wczoraj i dziś” . Projekt ten przez cały rok szkolny realizowali uczniowie klasy II i III gimnazjum. Tworząc projekt uczniowie uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielami, odbywali piesze wycieczki po Sanoku, których głównym celem było podziwianie zabytków Sanoka i wykonywanie zdjęć, które miały potem posłużyć do tworzenia prezentacji oraz spotykali się z p. Andrzejem Romaniakiem (pracownikiem Muzeum Historycznego w Sanoku) i p. Marianem Kraczkowskim (fotografikiem i pracownikiem Muzeum Budownictwa Ludowego), którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczniami, pomagając im w realizacji projektu.
Projekt edukacyjny miał za zadanie spełnić następujące cele: 
1.Kształtować lokalny patriotyzm i pogłębiać więzi z własnym miejscem zamieszkania.
2. Popularyzować wiedzę na temat historii oraz kultury swojej miejscowości.
3. Kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne.
4. Kształcić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i posługiwania się nimi.
5. Kształcić umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialnej współpracy.
6. Rozwijać umiejętności wspólnego planowania działań i prezentowania własnych dokonań przed szerszym audytorium.
Uczniowie klasy II – III gimnazjum aktywnie uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielami, wyszukiwali potrzebne informacje dotyczące zabytków ( w Internecie, albumach oraz w przewodnikach turystycznych), skrupulatnie zapisywali je i robili notatki. Efektem ich pracy była prezentacja wykonana w programie PowerPoint, która zawierała następujące treści: 
1.Geografia miasta.
2. Kultura i sztuka w moim mieście:
a) Pomnik Wojaka Szwejka
b) Młodzieżowy Dom Kultury
c) Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
d) Kościół i Klasztor Ojców Franciszkanów
e) Zamek
f) Katedralna Cerkiew pod wezwaniem św. Trójcy
g) Pomnik Grzegorza z Sanoka
h) Sanocki Dom Kultury
i) Gmach „Sokoła”
Na uroczystą prezentację edukacyjnego projektu gimnazjalnego pt.”Moje miasto w obiektywie- wczoraj i dziś” zostali zaproszeni goście: Pani Zofia Kijowska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju, p. Andrzej Romaniak, p.Marian Kraczkowski, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele zaangażowani w projekt oraz rodzice.

Oprac. wychowawca klasy: A. Zanik-Gorczyńska

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe