Wycieczka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku PDF 

Dnia 11.05.2018 r. uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy (niektórzy wraz ze swoimi rodzicami) odwiedzili Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku, ponieważ w tym czasie ZUS organizował Dzień Osób Niepełnosprawnych ( Dzień Otwarty). Zgromadzeni uczniowie wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez kierownika Inspektoratu ZUS w Sanoku p. Stanisława Sroki na temat zadań i rodzajów usług świadczonych przez Zakład. Zaznajomili się również z historią ZUS. Rodzice uczniów mogli skorzystać z poradnictwa i pomocy przy staraniach o rentę dla dzieci. Mogli również zasięgnąć informacji o współpracy ZUS-u z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz o współpracy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczniowie zaopatrzeni w drobne upominki wrócili do szkoły. Nad całością czuwała Marta Jaworska.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe