Lekcja historii PDF 

W środę, 11 kwietnia cztery klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyły w lekcji historii przygotowanej przez historyków sanockiego muzeum historycznego panią mgr Marię Zielińską i pana dr. Andrzeja Romaniaka.
Rozpoczęliśmy od zwiedzania niedużej, ale nastrojowej wystawy wykopalisk archeologicznych z terenów Sanoka i okolic. Oglądaliśmy zabytki od epoki kamienia do czasów nowożytnych, słuchając jednocześnie barwnej opowieści archeologa, pani Zielińskiej. Uczniów bardzo zainteresowały najstarsze okazy tej wystawy, czyli mamucie ciosy i zęby znalezione w dorzeczu Sanu oraz wspaniałe wykopaliska z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy. 
Później przeszliśmy na wystawę militariów w zamkowej zbrojowni, którą otworzono przed dwoma laty. Po wystawie oprowadzał nas pan dr Romaniak. Ekspozycja prezentuje kolekcję militariów związaną z ziemią sanocką i Sanokiem. Mogliśmy oglądać rozwój uzbrojenia od wczesnego średniowiecza po okres II Wojny Światowej. I tutaj bardzo duże zainteresowanie wzbudził oryginalny schron, wybudowany w 1940 roku, a będący jednym z punktów południowej linii niemieckich umocnień bojowych na ówczesnej granicy ze Związkiem Sowieckim.


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe