EEG Biofeedback PDF 

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą, która służy do ulepszania funkcji mózgu, dzięki zmianie jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności.  Metoda ta została stworzona przez Amerykanów w NASA i początkowo służyła tylko do szkoleń pilotów i astronautów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Z czasem metodę zaczęto stosować u innych grup zawodowych, szczególnie wśród osób narażonych na ciągły stres, od których wymaga się znacznej koncentracji, kreatywności i osiągnięć (aktorzy, sportowcy, biznesmeni, politycy, dziennikarze, prawnicy). Obecnie stosuje się ją także, jako metodę wspomagającą w terapii różnych zaburzeń, m.in.: - nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD i ADD), - problemy w nauce, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, dysleksja - zaburzony rozwój mowy, - zaburzenia zachowania - epilepsja (w tym także padaczki lekooporne), - opóźnienie lub upośledzenie umysłowe, - autyzm, - MPD - zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym , - bóle głowy, zaburzenia snu, moczenie nocne. Do naszego kraju Biofeedback trafił w 1999 roku dzięki EEG Instytutowi z Warszawy, który szeroko wprowadza go do polskich szpitali, przychodni, szkół i gabinetów prywatnych. Celem EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia zmiana wzorca fal mózgowych w procesie treningowym. Wzorzec ten, czyli mieszanka procentowego udziału fal mózgowych (delta, theta, alfa, SMR, beta1, beta2 i okresowo występujące gamma) wpływa na różne przejawy naszego zachowania. Dzięki treningom Biofeedback mózg (poprzez sprzężenie zwrotne) uczy się odpowiednio pracować przy minimalnym zużyciu energii, wykorzystując wszystkie możliwości funkcji poznawczych, poprawiając koncentrację, pamięć, planowanie swoich poczynań.  Podczas treningu Biofeedback dziecku zakłada się na precyzyjnie wyznaczonych na głowie miejscach czujniki (elektrody), które odbierają sygnały bioelektryczne z mózgu. Sygnał ten jest wzmacniany przez specjalną głowicę, następnie przechodzi do komputera, gdzie ulega dalszej obróbce, tak, aby można go było zarejestrować w postaci krzywej (jakościowe EEG) i sklasyfikować statystycznie (ilościowe EEG). Zestaw komputerowy przetwarza sygnał w przystępną graficznie wideogrę. Dziecko śledzi grę na monitorze i próbuje kierować nią własnym umysłem. Za dobrze wykonane zadanie łączące się z powstawaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych pasm fal mózgowych, dzięki sprzężeniu zwrotnemu, otrzymuje nagrodę: gra się udaje, dostaje punkty na monitorze i sygnały dźwiękowe. Dzięki temu mózg uczy się wytwarzać odpowiednie częstotliwości pasm fal. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu oraz do poprawy wzorca bioelektrycznego. Każdy trening składa się z 10 rundek po 3 minuty (u dzieci młodszych lub z poważnymi zaburzeniami zaczyna się od 1-2 minut). Po każdej rundce robi się 20-sekundową przerwę relaksacyjną. Najczęściej w stanie zdrowia do optymalizacji funkcji wystarczy 10 treningów, w stanie lekkich i średnich zaburzeń pracy mózgu 20-40-60 treningów, w stanie ciężkich zaburzeń 40-60-100 treningów, aby uzyskać i utrwalić poprawę. Zaleca się, by treningi odbywały się 2-3 razy tygodniowo. „Od naszego mózgu oczekuje się rzeczy niezwykłych,  ale tak naprawdę on sam jest już niezwykły.  Ludzie wykorzystują niewielką cząstkę jego możliwości.  Za pomocą Biofedbacku właśnie uczymy się używać własnego umysłu.” D. n.m. Michaela Pakszys, dla Priority Pass

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe