Terapia ręki PDF 

TERAPIA RĘKI

 

Ręka jest narządem, który odpowiada w naszym ciele za wiele funkcji. Służy nam jako narzędzie do dźwigania, trzymania, siłowania się i popychania. Jednocześnie pomaga nam wykonywać bardzo skomplikowane ruchy jak szycie, rysowanie, pisanie. Ta szeroka specjalizacja rąk sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.(A.Giczewska, W. Bartkiewicz).

 

Co to jest terapia ręki?

To metoda oddziaływania terapeutycznego, mająca na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Daje możliwość poznawania różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.(A. Giczewska, W. Bartkiewicz).

Ważnym celem tej metody jest również osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

 

Czemu służy terapia ręki?

 • Usprawnianiu motoryki rąk;
 • Rozwijaniu koordynacji bilateralnej;
 • Rozwijaniu koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijaniu precyzji i koordynacji ruchów przez ćwiczenia nadgarstka, dłoni i palców;
 • Kształtowaniu umiejętności regulowania napięcia mięśniowego (słabe lub wzmożone);
 • Podnoszeniu ogólnej sprawności ruchowej;
 • Kształtowaniu orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
 • Rozwijaniu umiejętności przekraczania linii środkowej ciała;
 • Dostarczaniu wrażeń dotykowych;
 • Normalizacji systemu dotykowego (czucia powierzchniowego i propriocepcji).
 • Rozwijaniu praksji;
  • Rozwijaniu umiejętności prawidłowego chwytu i ruchów narzędziowych;
  • Wzmacnianiu koncentracji uwagi;
  • Poprawie umiejętności grafomotorycznych;

Terapia ręki jest metodą, która działa na wielu płaszczyznach wiedzy. W zakresie diagnozowania dziecka należy mieć podejście holistyczne, czyli spojrzeć na niego nie tylko z perspektywy zaburzeń w obrębie motoryki małej, ale również na jego funkcjonowanie w ogólnej sferze ruchowej(motoryki dużej) itp.

Zajęcia z terapii ręki odbywają się według określonej struktury. Czas poszczególnych ćwiczeń jest wydłużany bądź skracany, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Struktura zajęć przedstawia się następująco:

 1. Powitanka.
 2. Seria ćwiczeń ruchowych:

- zabawy i ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową i reakcje równoważne;

- zabawy i ćwiczenia rozwijające koordynację bilateralną i ruchy naprzemienne;

- ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;

- zabawy i ćwiczenia stabilizujące obręcz barkową oraz usprawniające ruchy ramion, przedramion, nadgarstka (np. ćwiczenia rozmachowe);

- ćwiczenia z przekraczaniem linii środkowej ciała

3. Seria ćwiczeń manualnych i ruchów precyzyjnych dłoni i palców:

- ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu (trójpalcowego)
i trzymania narzędzia;

- ćwiczenia z kontrolowaniem siły nacisku ręki i palców adekwatnie do wykonywanej czynności manualnej;

- ćwiczenia i zabawy rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową;

- ćwiczenia graficzne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych;

- ćwiczenia normalizujące czucie powierzchniowe i proprioceptywne.

4. Ćwiczenia relaksacyjne.

5. Pożegnanie.

Zajęcia realizowane są w naszym Ośrodku w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Informacje pochodzą z:

Materiały szkoleniowe kursu Terapii Ręki organizowanego przez Acentrum, A. Giczewska,
W. Bartkiewicz, Warszawa, 2014.

Anna Popek

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe