Metoda Integracji Sensorycznej PDF 

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z kompleksowych metod terapeutycznych. Metodę stworzyła Jean Ayres w latach 60-tych ubiegłego wieku. Ayers wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Są to: system dotykowy, system czucia głębokiego- tzw propriocepcja (czucie własnego ciała) oraz układ przedsionkowy (zwany zmysłem równowagi). Kształtowanie się procesów percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ich koordynacji zależy od właściwej stymulacji przez bodźce dotykowe i przedsionkowo-proprioceptywne.

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

W terapii SI wykorzystywane są specjalne huśtawki, platformy, hamaki, belki, równoważnie, beczki, maty, piłki, opony i deski terapeutyczne, trampoliny. Podczas terapii dziecko nie uczy się wykonywania konkretnych czynności lecz poprzez nowe wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznej. Kompleksowa diagnoza i terapia integracji sensorycznej może być prowadzona jedynie przez certyfikowanego terapeutę.

Terapeuci integracji sensorycznej:

Agnieszka Sośnicka

Justyna Dygoń

Justyna Śnieżek

Krzysztof Wójcik

Karolina Janusz

Joanna Drwięga

Karina Dudek

Barbara Wojtowicz

Katarzyna Zakielasz

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe