Metoda harcerska PDF 

Czuwaj !

 

Metodę harcerską cechuje:

  • pozytywność – gdyż harcerskie wychowanie polega na budowaniu dobra, odkrywaniu zalet, pozwala łatwiej akceptować świat, innych ludzi, siebie samego, pokazuje, że nie należy poddawać się złu i beznadziejności;
  • indywidualność – ponieważ harcerskie wychowanie jest ukierunkowane na jednostkę, na jej rozwój osobisty, dostosowując oczekiwania do jego możliwości i umiejętności,
  • wzajemność oddziaływań – czyli partnerstwo członków ruchu, gdzie wszyscy są zarówno wychowawcami, jak i wychowankami;
  • dobrowolność i świadomość celów – gdyż każdy członek organizacji samodzielnie wyraża chęć kierowania się w życiu harcerskimi zasadami i przynależności do naszej organizacji;
  • pośredniość – ponieważ wszystkie podejmowane przez nasz ruch działania służą realizacji celów wychowawczych i do rozwoju wewnętrznego człowieka;
  • naturalność – polegająca na przystosowaniu wszystkich podejmowanych działań do potrzeb i możliwości harcerskiego zespołu

Prawo Harcerskie brzmi następująco:

1. Harcerka/Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2. Na słowie harcerki/harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3. Harcerka/Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4. Harcerka/Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

5. Harcerka/Harcerz postępuje po rycersku.

6. Harcerka/Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7. Harcerka/Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8. Harcerka/Harcerz jest zawsze pogodny.

9. Harcerka/Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

10. Harcerka/Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych

Przyrzeczenie Harcerskie brzmi:


Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,


nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu


Harcerskiemu

 

drużynowa  Barbara Sikora

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe