Uchwalenie Konstytucji 3 Maja PDF 

Dnia 28 kwietnia 2017 roku, w naszej szkole odbył się apel poświęcony kolejnej „Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, a przygotowany przez p. D. Zoszak, L. Kowalczyk i Z. Gagatko wraz z uczniami. Konferansjerem był Dawid Józefek (IIISPP d). Odśpiewano hymn państwowy a po nim głos zabrała uczennica Justyna Grządziel (IIISPP d) przybliżając nam rys historyczny obchodzonego święta. Następnie chór złożony z uczennic i uczniów klas SPP zaśpiewał pieśń pt.” Witaj majowa jutrzenko”. Po niej Anna Solon, Adriana Gocek, Łukasz Kupka i Mateusz Pojnar (IIISPP d) przedstawili zebranym wiersz Stanisława Aleksandrzaka pt.” Trzeci Maja”. Z kolejnymi tekstami poetyckimi zapoznali nas: Piotr Flur (III SPP C) i Łukasz Kupka (III SPP d) – „Biją dzwony” M. Skaleckiej, oraz Gabrysia Wroniak i Patrycja Sobolak z kl. I SPP „ Polska” A. Słonimskiego .Chór odśpiewał pieśń ze słowami Marii Konopnickiej, na melodię krakowiaka rozpoczynającą się następującym wersem: „ Na warszawskim rynku chorągwie się chwieją…”. Całość apelu ubogaciła piękna dekoracja przybliżająca nam twórców Konstytucji Trzeciego Maja, przygotowana przez p. J. Motylewicz i pokaz własnoręcznie wykonanych przez uczniów z klasy p. J. Ciepieli chorągiewek biało czerwonych.
Na zakończenie imprezy glos zabrał p. R. Dudek dziękując wszystkim za przygotowanie części artystycznej, oraz za udział w paradzie niepodległości.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe