Sprawozdanie z konferencji SYNAPSIS PDF 

W dniach 25-26 listopada 2016 roku odbyła się w Warszawie kolejna już konferencja organizowana przez Fundację SYNAPSIS. Tegoroczna edycja skupiała się na najlepszych strategiach uczenia umiejętności społecznych u osób z ASD (Autistic Spectrum Disorder). Zatytułowano ją „Drogi i Mosty”.

Głównymi prelegentami było dwoje Brytyjczyków pracujących na co dzień
w ośrodkach dla osób ze spektrum autyzmu, Kate Nixon i Gareth Hardman. Opowiedzieli oni o swojej pracy jako konsultanci w trudnych przypadkach zaburzeń zachowań społecznych
u podopiecznych.

Gareth zwrócił szczególną uwagę na spójność i kompetencje zespołu współpracującego z podopiecznym ze spektrum autyzmu. Zgrany, nieliczny zespół, posiadający uprawnienia i doświadczenie, wymieniający między sobą uwagi i spostrzeżenia, wspierający się wzajemnie w działaniach zapewnia w dużej mierze sukces wychowanka. Interesujące okazały się badania, na które powołał się Gareth, które wskazywały iż 70% przypadków trudnych zachowań u naszych podopiecznych powodujemy my sami – swoją niejednoznacznością i niespójnością w zachowaniu. Często pomoc osoby z zewnątrz ukazuje nam obiektywne powody zachowań trudnych naszych uczniów i wskazuje drogę radzenia sobie z nimi. Gareth Hardman jest właśnie jednym ze specjalistów pracujących na zlecenie danej placówki. Przeprowadzając szczegółową ocenę i analizę przypadku, posiłkując się dokumentacją, obserwacją oraz wywiadami z personelem, wskazuje sposób rozwiązania trudnych sytuacji.

Kate Nixon przedstawiła nowatorski program Socialeyes  do nauki umiejętności społecznych przez osoby ze spektrum autyzmu. Składa się on kolejno z 8 modułów: rozpoczynanie konwersacji, kontakt wzrokowy, przestrzeń osobista, naprzemienność
w konwersacji, trzymanie się tematu, mówienie o zainteresowaniach, drażliwe tematy, kończenie konwersacji. Program Socialeyes zakłada przeprowadzenie na każdym z modułów procesu 5 kroków odpowiadających na pytania: 1 - Co?; 2 – Po co?; 3 – Jak?; 4 – Kiedy?; 5 – Próbuj!. Istotnym zagadnieniem jest nazwanie poszczególnych uczuć i emocji, a także opis poszczególnych zachowań, dostosowanych do wieku i możliwości podopiecznych. Nauka współistnienia w rozmowie, dostosowywania się do odpowiednich ram konwersacji a także inne zachowania muszą być poparte dużą ilością prób i powtórzeń. Każdy etap zakończony jest podsumowaniem i sprawdzeniem, czy wszyscy uczestnicy nabyli potrzebne umiejętności i zrozumieli omawiane treści.

Kate przedstawiła również w skrócie terapię LEGO, jak sama nazwa wskazuje, metodę socjalizacji prowadzoną przy użyciu klocków LEGO. Zakłada ona współpracę trzech osób, przyjmujących rolę: dostawcy, inżyniera i budowniczego. Cel osiągany jest poprzez realizację poszczególnych etapów wprowadzania klocków, nauki budowania w jednym miejscu, wymieniania się klockami, korzystania z instrukcji aby finalnie uzyskać współpracę
z przypisaną rolą do odegrania. Jest to ciekawa alternatywa dla typowych terapii, wzbudzająca zainteresowanie wśród podopiecznych.

Polskim akcentem na Konferencji było wystąpienie pani dr Joanny Ławickiej, prezesa Fundacji Prodeste, promującej swoją książkę pt. „Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera”. Pani Joanna przedstawiła trudności w rozumieniu relacji społecznych u osób ze spektrum autyzmu, skupiając się szczególnie na osobach z zespołem Aspergera. Szczególną uwagę poświęciła metodom formowania i kształtowania zachowań podopiecznych
w utartych  ramach, nie zwracających uwagi na ich zainteresowania i decyzje. Zwróciła uwagę na konieczność wspierania osób z ASD w dążeniu do poznania siebie, nazywania swoich uczuć a tym samym uwrażliwiać na uczucia i emocje innych osób. Zainteresowanie drugim człowiekiem jest niezwykle istotnym aspektem terapii. Informowanie, tłumaczenie
i nazywanie powinno być podstawą nauki zachowań społecznych.

Konferencja SYNAPSIS pokazuje dobitnie potrzebę wspierania osób ze spektrum autyzmu
w uczeniu się umiejętności społecznych. Prelegenci wskazali ciekawe rozwiązania, podsunęli wiele interesujących pomysłów i zaszczepili w nas zmianę myślenia w stosunku do naszych podopiecznych
i nas samych, jako zespołu terapeutów.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe