Sprawozdanie ze szkolenia języka migowo - makatonowego PDF 

W listopadzie odbyło się szkolenie na temat ujednolicenia w naszej placówce znaków języka migowego i Makatona. Wspólnie omówiliśmy  i ustaliłyśmy jak będą pokazywane znaki związane tematycznie z: pogodą, kalendarzem, rodziną, szkołą, domem, formami grzecznościowymi. Ustalone znaki nagrałyśmy  i są one do wglądu tylko dla pracowników naszego ośrodka oraz zainteresowanych rodziców.

Jesteśmy w trakcie tworzenia słownika języka migowo - makatonowego w celu szerszego podejścia do dzieci, które posługują się albo znakami Makatona, albo znakami języka migowego. Większość podopiecznych naszego ośrodka posługuje się znakami języka Maktona, dlatego jest to wiodąca metoda w SOSW.

Pierwsza część słownika jest do wglądu u prowadzących szkolenie: Barbary Sikory, Karoliny Adamczyk, Katarzyny Sipak - Kowalik. Szkolenie będzie kontynuowane, będziemy powtarzać  znane już znaki oraz przypominać zapomniane.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe