Spotkanie z pracownikami służby kolei (SOK) PDF 

W czwartek pierwszego grudnia 2016r. SOSW odwiedzili pracownicy Służby Ochrony Kolei. Opowiadali o kłopotach i radościach codziennej pracy. Przede wszystkim jednak kładli nacisk na promowanie zachowań bezpiecznych, przestrzegali przed zabawą na trenie kolejowym, przechodzeniem przez tory miejscach niedozwolonych w i wskazywali sytuacje, które mogłyby zagrozić zdrowiu i życiu ludzi.

Ostrzegali, że mosty i wiadukty kolejowe, to miejsca w których mogą przebywać tylko przeszkoleni pracownicy kolei. Informowali, że bezpiecznie przechodzenie przez tory możliwe jest dzięki kładkom, tunelom, przejściom, czy innym obiektom dostosowanym dla ruchu pieszych.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe