PDF 

10 lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Dnia 16 kwietnia 2015 r., o godzinie 1000 w budynku szkoły, odbyła się uroczystość upamiętniająca 10-lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wzięli w niej udział: dyrektor ośrodka G. Dudziński, v-ce dyrektor G. Wójcik, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi, uczniowie i ich rodzice.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonuje w SOSW w Sanoku od roku szkolnego 2004/2005. Powstała w związku z potrzebą dalszej edukacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla których nie było miejsca w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych. Stała się dla nich jedyną szansą dalszego rozwoju. W kolejnych latach rozwijała się prężnie – począwszy od jednego oddziału w roku szkolnym 2004/2005, a skończywszy na 7 oddziałach w bieżącym 2014/2015.

Zebrani na jubileuszu mieli niepowtarzalną okazję podziwiania wystawy zgromadzonych prac wykonanych przez uczniów SPP pod kierunkiem p. K. Bryt i p. S. Makarczaka pięknie zdobiących korytarze i główny hol naszej szkoły. Jednocześnie na parterze mogli obejrzeć przedmioty dekoracyjne, które powstały pod okiem p. M. Kaczmarskiej, C. Tomczewskiej i B. Suszyckiej-Turczynowicz.

Następnie prowadząca uroczystość p. D. Zoszak zaprezentowała pokaz multimedialny przedstawiający krótką historię SPP, kadrę pedagogiczną, wygląd budynku i pracowni na przestrzeni lat, zdjęcia z uroczystości szkolnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych i zajęć. Kolejnym punktem jubileuszowego programu była część artystyczna, na którą składały się występy uczniów naszego ośrodka. Zobaczyliśmy nasze rodzime gwiazdy w tańcu ludowym przygotowanym pod okiem p. J. Feculak, skecz w formie prezentacji wybrany przez p. M. Pielech oraz taniec w stylu hinduskim opracowany przez p. M. Dulębę.

Po części artystycznej głos zabrał dyr. Ośrodka, który w krótkich słowach podziękował wszystkim pracownikom SPP za dotychczasowe lata pracy i życzył dalszych sukcesów w latach następnych. Po wystąpieniu, z okazji jubileuszu przedstawiciele poszczególnych pracowni gospodarstwa domowego (p. D. Zoszak i M. Pielech) otrzymali eleganckie obrusy i słodycze dla uczniów.

Na zakończenie ponownie głos zabrała p. D. Zoszak, która zaprosiła wszystkich zebranych na część gastronomiczną uroczystości – poczęstunek w postaci ciast, kanapek, koreczków przygotowany przez wychowawców (p. L. Kowalczyk, E. Bieńczak, D. Zoszak, M. Pielech, M. Kalemba, M. Jaworska) i uczniów SPP. Mamy nadzieję, że te minione 10 lat to tylko wstęp do dalszego rozwoju i sukcesów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe