Konkurs recytatorski

Dnia 5.06.2013 roku odbyła się kolejna V już edycja Szkolnego Logopedycznego Konkursu Recytatorskiego pt.,, Wiersze Marii Konopnickiej”.
Udział wzięło 30 uczniów, którzy na co dzień biorą udział w zajęciach z ortofonii. Uczestnicy byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
- I-IV podstawowa
- I-III gimnazjum
- I-III SPP
Celem konkursu było :
- przybliżenie utworów poetki i najważniejszych faktów z jej życia,
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
- kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów,
- pobudzenie aktywności uczniów,
- promowanie polskiej poezji dziecięcej wśród dzieci,
- nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

W oczekiwaniu na werdykt, publiczność wysłuchała fragmentu opowieści słowno – muzycznej pt.,, O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Wszyscy uczestnicy konkursu barwnie i ciekawie zaprezentowali swoje wiersze, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami, pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami, które wręczyła Pani dyrektor Grażyna Wójcik.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe