Wycieczka do Krosna PDF 

Wycieczka do Krosna

 

17 listopada 2011 r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy SOSW w Sanoku do Muzeum Rzemiosła w Krośnie - do sal Piwnicy Podcieniami oraz do kościoła franciszkanów.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej: O tym, gdzie król chadzał piechotą,
czyli o higienicznych zwyczajach i obyczajach,
podczas której - w przystępnej formie - mieli okazję poznać rys historyczny higieny oraz przypomnieć sobie zasady jej przestrzegania. Ponadto wzięli udział w spacerze historycznym po Zespole Staromiejskim Krosna: Śladami krośnieńskich legend. Podczas wycieczki do XVII-wiecznej kaplicy Oświęcimów przy kościele franciszkanów poznali podstawowe elementy wiedzy z historii sztuki i teorii literatury. Przedstawiona legenda o miłości Anny i Stanisława Oświęcimów pozwoliła poznać i utrwalić – cechy legendy jako gatunku literackiego. Uczestnicy wycieczki nie tylko poznali nowe wiadomości ale też doskonale się bawili, mogąc sprawdzić przeznaczenie dawnych przedmiotów.

Wyjazd miał na celu zapoznanie uczniów z pięknem kultury naszego regionu, zwiedzenie zabytków Krosna a także poznanie historii codziennych obyczajów oraz przypomnienie podstawowych zasad higieny potrzebnych w życiu. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki:

mgr Jolanta Feculak, mgr Marta Jaworska, mgr Magdalena Pielech.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe